2 gru, 0002 r.
Pole tresc powinno mieć więcej niż 10 znaki.